DKEU / DK EU-Formandskab 2012


Dynamo

Som medlem af EU, overtager Danmark i 2012 formandskabet. I den forbindelse er det ambitionen, at vi sætter en dagsorden, der styrker den danske identitet og som tager udgangspunkt i de evner, vi som nation repræsenterer. Vi ønsker kort fortalt, at vise vores omverden, at vi har noget særligt og levedygtigt at byde på.
Udfordringen i denne opgave, er at skabe et logo, der på én og samme tid kan udtrykke, at det unikke for os er en forudsætning for en åben, inspirende og bæredygtig udveksling med vores omverden.
Logoet figurerer som et rundt fingeraftryk. Eftersom EU er en væsentlig spiller på den globale bane indefor økonomisk udvikling, politisk innovation og kulturel nyskabelse, har vi valgt at gøre logoet cirkulært. Logoet symboliserer et fingeraftryk for at udtrykke en af Danmarks største kvaliteter: den selvstændige tanke og evne i alt hvad vi gør – uanset tid og sted.
Denne runde form refererer ikke kun til EU’s stjerne besatte flag, men står også for den danske klarhed, i design, i handel, samt i mange andre henseender – hvoraf én står bemærkelsværdigt frem: Måden vi lever og sameksisterer på; enkelt og dog meget avanceret.
Logoet er formet som naturlige årer, der giver et unikt mønster, samt udtrykker Danmarks respekt for og samspil med naturen. Fingeraftrykkets spiral virker ydermere som en dynamik der signalere samarbejde, samt energien til fortsat at bidrage til Den Europæiske Unions fortsatte udvikling. Logoets aftagende linjer mod kanten, udtrykker en repektfuld åbenhed overfor verden omkring os, og dennes evne til at påvirke os.
Den ‘er-den-grøn-eller-er-den-blå-?’ farve er et simpelt mix mellem Danmarks målsætning om en grøn fremtid og EU’s blå flag. Fonten, Eurostile, er valgt på grund af dens navn, samt at den ligeledes bruges i officielle europæiske sammenhænge. Fonten har i øvrigt 50 års fødseldag i 2012.